• Dec 01, 20
  • Albrafting

 

EU Ambassador Luigi Soreca Climb the Holy Mountain of Tomor.

Ambassador Soreca is one of the best promoters of rural, agritourism, adventure, nature, cultural and human tourism of Albania.

Today the team of Albania Rafting Group had the honor to accompany Mr. Ambassador to the holy mountain of Tomori where we had the chance to enjoy the first snow for 2020.

We remember with nostalgia the first trip that Mr. Luigi Soreca made to Albania in 2018 in the Osum Canyons in Skrapar where together with the team he explored the canyon by swimming and walking.

He writes on his social networks twitter and instagram about the trip to Tomor:

"Climbing the Holy Mountain of Tomorr has been a great  experience. From the top of its 2416 meters, you can enjoy the holy mountain’s dominance over the surrounding landscape, its beauty and its spirituality. Humbled by the visit to the shrine of Abaz Aliu.

 

Amazing to discover what is called by the locals as “Table of Gods”, a platform of white stone surrounded by pines and oaks. Thank you  to Albania Rafting, they rock!" EU Ambassador Luigi Soreca.

https://www.instagram.com/luigisoreca/

https://www.instagram.com/euinalbania/

Që nga Shtatori 2018, Luigi Soreca është Ambasadori i BE-së, Shefi i Delegacionit Evropian në Shqipëri

Ambasadori Z.Luigi Soreca është një nga promovuesit më të mirë të turizmit rural,agrituristik,të aventurës ,të natyrës, kulturës dhe njërezor të Shqipërisë.

Sot skuadra e Albania Rafting Group kishte nderin të shoqëronte Z.Ambasador  në Malin e shenjtë të Tomorit ku patëm fatin të shijonim borën e parë për 2020.

Kujtojmë me nostalgji udhëtimin e parë që Z. Soreca ka bërë në Shqipëri në vitin 2018 në Kanionet e Osumit në Skrapar ku së bashku me skuadrën ka eksploruar kanionin me not dhe në këmbë.

Ai shkruan në rrjete e tij sociale twitter dhe instagram rreth udhëtimit në Tomor:

"Ngjitja në Malin e Shenjtë të Tomorrit ishte një përvojë e shkëlqyer. Nga maja 2416 metra e lartë , ju mund të shijoni dominimin e malit të shenjtë mbi peizazhin përreth, bukurinë dhe spiritualitetin e tij. Mbreslënëse vizita në faltoren e Abaz Aliut.

E mrekullueshme të zbuloja atë që quhet nga vendasit si "Sofra e Perëndive", një platformë prej guri të bardhë e rrethuar me pisha dhe lisa. Faleminderit  Albania Rafting, ata janë më të mirët!" Ambasadori i BE-së @luigisoreca.

Top videos! https://www.youtube.com/channel/UCjCzgx3GdohP2NDbEB1kU9g

Follow US:

+ INSTAGRAM ► https://www.instagram.com/albaniarafting/

+ FACEBOOK ► https://www.facebook.com/albrafting.org

+ TWITTER ► https://twitter.com/AlbaniaRafting

+ MY BLOG! ► https://www.albrafting.org/blog

+My Project:http://www.aar.al/

Contact US:

 +BUSINESS EMAIL ► info@albrafting.org